Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

1542 4ffd 500

tateloveschu:

it is necessary for children to be raised with dogs

foryou
Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.
— Leopold Staff, Odys
Reposted fromhumanicznie humanicznie viasaphirka saphirka
foryou

Isfahan, Iran.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viasaphirka saphirka
foryou
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viasaphirka saphirka
foryou
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viasaphirka saphirka
foryou
Reposted fromlamborg lamborg viasaphirka saphirka
foryou

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viasaphirka saphirka
foryou
6552 5543 500
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viasaphirka saphirka
foryou
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viasaphirka saphirka
foryou
8237 aa04
Reposted fromolass olass viasaphirka saphirka
foryou
4976 e661 500
Pieniny Czorsztyńskie i Tatry..
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viasaphirka saphirka
foryou
8332 56bf
foryou
No co ty? Jak się w kimś zakochasz i go kochasz to Cię obchodzi każdy? No co Ty! 
— Anna Dymna u Kuby Wojewódzkiego
Reposted fromButWhy ButWhy viasaphirka saphirka
foryou
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viasaphirka saphirka
foryou
0851 2cdc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasaphirka saphirka
8067 a290 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viasaphirka saphirka
foryou
5422 ab42 500
Reposted fromikhakima ikhakima viasaphirka saphirka
foryou
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.
foryou
Miłość bez tolerancji przegrywa. Jeśli się kocha, pewne sprawy trzeba zaakceptować. Okres zakochania, fascynacji, trzepotu serca to piękny stan, ale potem się to wszystko uspokaja. I wtedy potrzebna jest akceptacja, wsłuchanie się w potrzeby drugiej osoby, a nie tylko w to, czego ja potrzebuję.
— Helena Norowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasaphirka saphirka
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viasaphirka saphirka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl